Clique Vestibular

RESULTADOS E GABARITOS

Unicamp – Gabarito Oficial 1ª fase

Confira o gabarito de conheicmentos gerais da 1ª fase da Unicamp

                                                                                  PROVAS Q e X                                                  

 

01

D

 

19

C

 

37

C

 

55

B

 

73

B

 

02

A

 

20

A

 

38

A

 

56

D

 

74

A

 

03

A

 

21

B

 

39

B

 

57

C

 

75

D

 

04

B

 

22

B

 

40

A

 

58

D

 

76

C

 

05

C

 

23

A

 

41

B

 

59

B

 

77

C

 

06

D

 

24

D

 

42

C

 

60

C

 

78

A

 

07

C

 

25

D

 

43

D

 

61

D

 

79

B

 

08

D

 

26

D

 

44

C

 

62

B

 

80

D

 

09

D

 

27

C

 

45

D

 

63

C

 

81

A

 

10

D

 

28

A

 

46

B

 

64

D

 

82

B

 

11

A

 

29

B

 

47

D

 

65

A

 

83

D

 

12

D

 

30

B

 

48

C

 

66

C

 

84

B

 

13

B

 

31

C

 

49

B

 

67

B

 

85

A

 

14

B

 

32

C

 

50

A

 

68

B

 

86

D

 

15

C

 

33

B

 

51

C

 

69

A

 

87

C

 

16

B

 

34

C

 

52

A

 

70

A

 

88

C

 

17

D

 

35

A

 

53

C

 

71

D

 

89

D

 

18

A

 

36

D

 

54

A

 

72

B

 

90

B

                                                                                 PROVAS R e W                                                 

 

01

A

 

19

A

 

37

D

 

55

A

 

73

A

 

02

B

 

20

B

 

38

C

 

56

D

 

74

A

 

03

B

 

21

A

 

39

D

 

57

C

 

75

B

 

04

A

 

22

B

 

40

B

 

58

C

 

76

C

 

05

D

 

23

C

 

41

C

 

59

A

 

77

D

 

06

D

 

24

D

 

42

D

 

60

B

 

78

C

 

07

D

 

25

C

 

43

B

 

61

D

 

79

D

 

08

C

 

26

D

 

44

C

 

62

A

 

80

D

 

09

A

 

27

B

 

45

D

 

63

B

 

81

D

 

10

B

 

28

D

 

46

A

 

64

D

 

82

A

 

11

B

 

29

C

 

47

C

 

65

B

 

83

D

 

12

C

 

30

B

 

48

B

 

66

A

 

84

B

 

13

C

 

31

A

 

49

B

 

67

D

 

85

B

 

14

B

 

32

C

 

50

A

 

68

C

 

86

C

 

15

C

 

33

A

 

51

A

 

69

C

 

87

B

 

16

A

 

34

C

 

52

D

 

70

D

 

88

D

 

17

D

 

35

A

 

53

B

 

71

B

 

89

A

 

18

C

 

36

B

 

54

B

 

72

D

 

90

C

                                                                                   PROVAS S e Z                                                   

 

01

D

 

19

C

 

37

C

 

55

C

 

73

B

 

02

B

 

20

D

 

38

C

 

56

D

 

74

A

 

03

D

 

21

A

 

39

B

 

57

C

 

75

D

 

04

C

 

22

C

 

40

C

 

58

D

 

76

C

 

05

B

 

23

B

 

41

A

 

59

D

 

77

C

 

06

A

 

24

B

 

42

D

 

60

D

 

78

A

 

07

C

 

25

A

 

43

C

 

61

A

 

79

B

 

08

A

 

26

A

 

44

A

 

62

D

 

80

D

 

09

C

 

27

B

 

45

B

 

63

B

 

81

A

 

10

A

 

28

B

 

46

A

 

64

B

 

82

B

 

11

B

 

29

A

 

47

B

 

65

C

 

83

D

 

12

D

 

30

D

 

48

C

 

66

B

 

84

B

 

13

C

 

31

D

 

49

D

 

67

D

 

85

A

 

14

D

 

32

D

 

50

C

 

68

A

 

86

D

 

15

B

 

33

C

 

51

D

 

69

C

 

87

C

 

16

C

 

34

A

 

52

A

 

70

A

 

88

C

 

17

D

 

35

B

 

53

A

 

71

D

 

89

D

 

18

B

 

36

B

 

54

B

 

72

B

 

90

B

 

                                                                                   PROVAS T e Y                                                  

 

01

D

 

19

C

 

37

B

 

55

B

 

73

B

 

02

A

 

20

D

 

38

C

 

56

C

 

74

A

 

03

A

 

21

B

 

39

D

 

57

C

 

75

D

 

04

B

 

22

D

 

40

A

 

58

B

 

76

C

 

05

C

 

23

C

 

41

C

 

59

C

 

77

C

 

06

D

 

24

B

 

42

B

 

60

A

 

78

A

 

07

C

 

25

A

 

43

B

 

61

D

 

79

B

 

08

D

 

26

C

 

44

A

 

62

C

 

80

D

 

09

D

 

27

A

 

45

A

 

63

A

 

81

A

 

10

D

 

28

C

 

46

B

 

64

B

 

82

B

 

11

A

 

29

A

 

47

B

 

65

A

 

83

D

 

12

D

 

30

B

 

48

A

 

66

B

 

84

B

 

13

B

 

31

D

 

49

D

 

67

C

 

85

A

 

14

B

 

32

C

 

50

D

 

68

D

 

86

D

 

15

C

 

33

D

 

51

D

 

69

C

 

87

C

 

16

B

 

34

B

 

52

C

 

70

A

 

88

C

 

17

D

 

35

C

 

53

A

 

71

D

 

89

D

 

18

A

 

36

D

 

54

B

 

72

B

 

90

B